GosenGOSEN.

1. Teritoriul dat lui Israel şi urmaşilor săi în timpul şederii lor în Egipt . Localizarea şi întinderea exactă râmân incerte, dar este cert că el se afla în Egipt (Geneza 47:6, 27), în Delta de E a Nilului: Geneza 47:6 şi 11 identifică Gosenul cu „ţinutul lui Ramses", numit astfel după cetatea reşedinţă Ramasen, Pi-Ramesse din NE Deltei, numită în Biblie *Ramses. Autenticitatea interpretărilor topografice din LXX este incertă. Delta de E ar fi fost suficient de „aproape" de curtea regală (Geneza 45:10) pentru ca Iosif să-l poată sluji pe faraonul (probabil Hyksos) la *Memphis (în apropiere de Cairo) sau Avaris (NE Deltei), cf. Geneza 46:28-29; de asemenea, Moise ar fi putut discuta cu faraonul său la Ramses (Exod 7-12). Gosenul a fost o regiune potrivită pentru turme şi cirezi (Geneza 46:34; 47:1, 4, 6,27; 50:8). A continuat să fie ţinutul evreilor până la Exod şi de aceea a fost ferit în mare măsură de plăgi (Exod 8:22; 9:26); cu toate acestea, existau legături strânse cu egiptenii care locuiau în aceeaşi zonă (vezi de ex. Exod 11:2-3; 12:35-36). Numele Gsmt care apare în anumite texte egiptene a fost identificat cândva cu ebr. Gosen prin termenul „Ghesem" din LXX, dar termenul egip. ar trebui citit Ssmt şi de aceea este irelevant pentru discuţia noastră.

2. Un district din S Palestinei (Iosua 10:41; 11:16), numit probabil după 3., un oraş din dealurile de S ale Palestinei (Iosua 15:51), probabil în apropiere de Zahiriyeh, la cca. 19 km SV de Hebron (potrivit lui Abel) sau undeva mai departe spre E (GTT, 1959, § 285-287, 497) (*GHEDER). (Vezi harta ţinutului Gosen).

K.A.K.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: