Gog şi MagogGOG ŞI MAGOG. În Ezechiel 38:2 ne este prezentat „Gog, din ţara lui Magog, domnul *Meşecului şi Tubalului". LXX a interpretat Magog ca un popor şi nu o ţară. Singura identificare rezonabilă a lui Gog este cu Gyges, regele din Lydia (cca. 660 î.Cr.) - asir. Gugu; Magog ar fi putut fi cuvântul asirian ma(t) gugu, „ţara lui Gog". Legătura cu popoare de la extremităţile lumii cunoscute în vremea aceea (Ezechiel 38:5-6; cf. Apocalipsa 20:8), sugerează că trebuie privite ca personaje escatologice şi nu ca nişte regi care pot fi identificări în istorie. Aceasta este interpretarea în Apocalipsa 20:8 şi în literatura rabinică. Identificarea obişnuită a lui Roş cu Rusia, Meşec cu Moscova şi Tubal cu Tobolsk în Siberia nu are nici o valoare hermeneutică, deşi unele dintre triburile mai sălbatice din Rusia s-ar fi putut încadra în explicaţia dată.

Întrucât nu trebuie să interpretăm Ezechiel 38-39 ca fiind evenimente care au loc în timp înainte de cele din Ezechiel 40-48, iar tradiţia rabinică îl plasează pe Gog după zilele lui Mesia, nu este necesar să vedem o contradicţie între Ezechiel şi Apocalipsa, dacă interpretăm „mileniul" în sensul pe care l-au dat rabinii „zilelor lui Mesia".

H.L.E

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: