BeţaleelBEŢALEEL (ebr. besal ’el, „în umbra ocrotirii lui Dumnezeu").

1. Un om din seminţia lui Iuda, din familia lui Heţron şi casa lui Caleb, fiul lui Iru, nepotul lui Hur; înzestrat de Dumnezeu ca meşteşugar iscusit în prelucrarea lemnului, metalului şi pietrelor preţioase, a fost însărcinat cu conducerea lucrărilor pentru construirea cortului întâlnirii; el i-a învăţat de asemenea pe alţi meşteşugari. Vezi Exod 31:1-11; 35:30-35.

2. Uri fiu al lui Pahat-Moab, care a fost înduplecat de Ezra să o alunge pe soţia sa străină (Ezra 10:30).

D.W.G.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: