BetaniaBETANIA.

1. Un sat (populaţia actuală: 726) la poalele Muntelui Măslinilor, la vreo 3 km de Ierusalim, pe drumul către Ierihon . Este menţionat pentru prima oară în evanghelii, mai ales ca locul unde trăiau prietenii iubiţi ai Domnului Isus, Maria, Marta şi Lazăr; de aici derivă numele modern, ‘el-’Azariyeh. Evenimentul cel mai important din istoria Evangheliei care a avut loc aici este ungerea lui Isus (Marcu 14:3-9). În afara evangheliilor, este întâlnit în principal în itinerarii creştine, tradiţii şi legende.

2. Locul unde boteza Ioan „dincolo de Iordan" (Ioan 1:28). Identificarea rămâne incertă. Încă pe vremea lui Origen (cca. 250 d.Cr.) era necunoscut (vezi Commentary on John 6:40, p. 157, ed. Brooke). Origene a preferat numele *Betabara, întrucât locul acesta era cunoscut în zilele sale şi, în plus, acest nume poate fi coroborat prin alegorie. Totuşi, „Betania" ar trebui acceptată ca o formă mai dificilă. Menţionarea unui loc care a ajuns necunoscut atât de curând este adusă frecvent ca un argument în favoarea cunoaşterii Palestinei sec. 1 de către evanghelist sau sursa sa.

J.N.B.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: