Caftor



CAFTOR (kaptor). Locul de origine al celor care sunt numiri kaptorim (Deuteronom 2:23), unul dintre popoarele înşirate în Tabelul *naţiunilor care au descins din Miţraim, împreună cu casluhimii, din care au ieşit *filistenii (Geneza 10:14; 1 Cr. 1:12). Caftor a fost ţara din care au venit filistenii (Ieremia 47:4; Amos 9:7) şi se presupune că în Deuteronom 2:23 caftoriţii (sau, caftorimii) sunt filistenii care au locuit altădată în Caftor. Probabil că numele biblic poate fi identificat cu numele ugaritic kptr şi kap-ta-ra dintr-un manual şcolar din Asur care s-ar putea să fie o copie a unui manual din mileniul al 2-lea. Mulţi cercetători susţin de asemenea că termenul egip. kftyw poate fi asociat cu acest grup şi toţi aceşti termeni se referă după toate probabilităţile la *Creta. La apogeul puterii sale în mileniul al 2-lea, sub conducerea lui Minos, Creta a stăpânit o bună parte a zonei Mării Egee şi faptul acesta ar fi în armonie cu descrierea biblică a Caftorului prin folosirea termenului ’i care poate însemna atât „insulă" cât şi „ţinut de coastă". Asia de V a fost influenţată de egeeni în artă şi în alte domenii şi acest lucru poate explica de ce în Biblie termenul kaptor este folosit pentru un ornament arhitectonic, un capitel de coloană; termenul este tradus „gămălioare" (Exod 25:31-36; 37:17-22) şi „uşiori" (Amos 9:1) sau „prag" (Ţefania 2:14)

BIBLIOGRAFIE
A. H. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica, Text, I, 1947, p. 201*-203*; R. W. Hutchinson, Prehistoric Crete, 1962, p. 106-112; T. C. Mitchell în AOTS, p. 408, 413; K. A. Kitchen în POTT, p. 54.

T.C.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: