ChirCHIR. În textul ebr. este numele locului unde au fost exilaţi sirienii (2 Împăraţi 16:9; Amos 1:5) şi o ţară, nu neapărat aceeaşi, din care i-a adus Iahve (Amos 9:7). Probabil că aceasta nu este patria lor originală, ci o ţară ocupată într-o perioadă veche din istoria lor, la fel cum Israel a fost în Egipt şi *filistenii în *Caftor (*ARAM). În Isaia 22:6 Chir este paralel cu Elam. Nu este cunoscut nici un loc antic cu acest nume; totuşi, întrucât înseamnă pur şi simplu „cetate", nu este neapărat nevoie să fie un nume specific. LXX nu foloseşte un nume propriu în aceste pasaje, ci traduce „dintr-o groapă" (Amos 9:7; gr. ek bothrou), „chemat ca aliat" (Amos 1:5, gr. epikletos)) şi „adunare" (Isaia 22:6, gr. synagoge), care sunt traduceri rezonabile ale unui text ebr. fără punctuaţie. Vulg. urmează o identificare greşită cu Cirena, făcută de Symmachus. Numele „Chir" a fost alterat de către Cheyne pentru a fi citit „Koa’" şi s-a spus că ar corespunde cu Gutium din podişul curzilor (cf. Ezechiel 23:23; Isaia 22:5-6). Problema nu a fost rezolvată încă.

A.R.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: