dregător (2)DREGĂTOR (2). În VT, se folosesc două cuvinte: ebr. nissab „cineva sus pus", folosit în 1 Împăraţi 22:47, pentru vice rege sau regent, care administra Edomul când acesta plătea tribut lui Iuda în timpul domniei lui Iosafat; şi evr. peha, în Estera 8:9; 9:3 (VA; VSR *„guvernator").

În NT, VA foloseşte gr. anthypatos (Faptele Apostolilor 13:7-8, 12; 19:38) şi anthypateuo („era cârmuitor... Faptele Apostolilor 18:12), VSR *„proconsul".

F.F.B.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: