dregător (1)DREGĂTOR (1). În Ezra 7:25 cuvântul „dregător" redă termenul ebr. sopet, judecător". În Judecători 18:7 „nu era nimeni... stăpânind peste ei" este o parafrazare a expresiei idiomatice ebr. yaras‘eser „a avea stăpânire". În Daniel 3:2-3 „dregătorii" (aram. tiptaye’) sunt enumeraţi între funcţionarii oficiali chemaţi de Nebucadneţar.

În NT Luca foloseşte în Evanghelia sa (12:11, 58) cuvintele arche şi archon („a domni" şi „domnitor") pentru a se referi în general la autorităţile civile. Pavel a fost bătut, întemniţat şi apoi eliberat de „dregătorii" din Filipi (Faptele Apostolilor 16:20, 22, 35-36, 38). Aici cuvântul gr. este strategoi, care înseamnă „generali" sau „conducători de oşti", dar care a ajuns să fie folosit într-un context politic ca un echivalent pentru termenul latin praetores. Acest titlu a fost găsit în unele inscripţii ca un nume frecvent dat conducătorilor de colonii, deşi titlul lor corect era duoviri. Dovezi cu privire la titlurile dregătorilor din Filipi pot fi găsite în CIL, 3,633, 654, 7339, 1420615. (*SINEDRIU, *POLIŢIE.)

D.H.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: