Gherşom, GherşonGHERŞOM, GHERŞON. Forma Gherşom a numelui este folosită pentru următoarele persoane:

1. Fiul cel mai mare al lui Moise, născut în Madian (Exod 2:22; 18:3). Numele (tălmăcit „izgonire" sau „un străin aici") a comemorat exilul lui Moise. Fiii lui Gherşom au fost consideraţi leviţi (1 Cronici 23:14-15).

2. Un urmaş al preotului Fineas (Ezra 8:2).

3. Fiul lui Levi (1 Cr. 6:1,16-17; în altă parte sunt folosite formele înrudite „Gherşon" şi „Gherşonitul"). În pustie gherşoniţii au purtat cortul întâlnirii, cortul, învelitorile, perdelele şi funiile pentru uşă, pentru curte şi pentru poartă; lor li s-au dat două care şi patru boi ca să-i ajute la transport. Ei şi-au întins tabăra la V de cortul întâlnirii. Bărbaţii lor, de la o lună în sus, erau în număr de 7.500; cei care slujeau (între 30 şi 50 de ani) erau 2.630 (Numeri 3:17-26; 4:38-41; 7:7). Lor li s-au dat treisprezece cetăţi în ţară (Iosua 21:6). În timpul lui David Asafiţii, Ladaniţii şi amândouă familiile Gherşoniţilor aveau slujbe speciale de cântăreţi şi vistiernici (1 Cronici 6:39; 23:1-11; 26:21-22). Gherşoniţii sunt menţionaţi la aducerea chivotului (1 Cronici 15:7), la curăţirea Templului pe vremea lui Ezechia şi Iosia (2 Cronici 29:12; 35:15) şi în diferite slujbe în timpul lui Ezra (Ezra 3:10) şi Neemia (Neemia 11:17).

D.W.G.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: