hagareniţiHAGARENIŢI. Un trib prosper sau o confederaţie la E de Galaad, care a fost atacat de către israeliţi în vremea lui Saul (1 Cronici 5:10, 18-22); în Psalmul 83:6-8 ei sunt enumeraţi printre duşmanii lui Israel. Ei sunt menţionaţi alături de triburile aramee într-o inscripţie a lui Tiglat-Pileser III şi numele apare de asemenea în inscripţii în limba nabataenilor, sabaenilor etc. Probabil că ei sunt acei Agraioi menţionati de Strabon, Ptolomeu şi Pliniu. Asemănarea numelui lor cu cel al lui Agar (Hagar) i-a determinat pe unii să-i considere descendenţi ei Agar (Ismaeliţi), dar este prea puţin probabil să fie aşa.

R.P.G.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: