HaraHARA. Alături de *Halah, *Habor şi *Gozan, un loc unde Tiglat-Pileser III i-a deportat pe israeliţii care s-au răzvrătit în 734-732 î.Cr. (1 Cronici 5-26). Nu este cunoscut vreun loc asirian cu acest nume. Totuşi, textul din 2 Împăraţi 17:6; 18:11 interpretează hara ca fiind „cetăţile mezilor", iar în LXX „munţi" poate reprezenta termenul ebr. hare, „ţinut deluros".

D.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: