Iabes din GalaadIABES DIN GALAAD. (ebr. yabes gil’ad). Un oraş israelit la E de Iordan care nu a participat la războiul împotriva tribului lui Beniamin şi care a suferit represalii grave (Judecători 21). Saul a dovedit aici că este rege prin faptul că i-a izgonit pe amoniţii care asediau cetatea (1 Samuel 11). Locuitorii cetăţii au luat trupul lui Saul de pe zidurile cetăţii Bet-Şean, după bătălia de la Ghilboa (1 Samuel 31; 1 Cronici 10).

Probabil că se află la Tell abu-Kharaz, la N de locul unde Wadi Yabis intră în câmpie (N. Glueck, BASOR 89, 91, 1943; The River Jordan, 1946, p. 159-166. Acest deal izolat, situat la 3 km de Iordan şi 15 km de
Bet-Şean, domină regiunea şi a fost fortificat puternic pe vremea israeliţilor. Autori mai vechi au localizat Iabesul în localităţi mai mici în susul râului, dar numai Tell el-Maqlub este din vremuri preromane; Glueck identifică această localitate cu Abel-Mehola. M. Noth (ZDPV 69, 1953, p. 28) contestă unele dintre argumentele lui Glueck, dar existenţa lui Tell abu-Kharaz face ca localizarea Iabesului la Maqlub să fie puţin probabilă.

J.P.U.L.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: