IabocIABOC. Un râu care curge spre V şi se varsă în Iordan , la vreo 32 km N de Marea Moartă. Are izvoarele în apropiere de Aman (*RABA), în Iordania, şi are o lungime totală de 96 km. În zilele noastre este numit Wadi Zerqa. A marcat graniţa dintre teritoriul lui Amon şi al lui Gad (Deuteronom 3:16); israeliţii l-au înfrânt în vechime pe regele amorit Sihon la S de Iaboc (Numeri 21:21 ş.urm.). Acesta este râul pe care l-a trecut Iacov (Geneza 32:22) când s-a luptat cu îngerul, luptă după care i-a fost schimbat numele. S-ar putea să fie un joc de cuvinte aici: „Iaboc", în ebr. este yabboq, iar „(şi)... s-a luptat" este (way)ye’abeq. În textul consonantic cele două cuvinte diferă doar printr-o literă în plus, un alef, care este în cuvântul al doilea.

D.F.P.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: