IdoIDO. Numele reprezintă câteva variante ebr. iar derivarea şi înţelesul sunt incerte.

1. Tatăl lui Ahinadab, unul dintre funcţionarii lui Solomon (1 Împăraţi 4:14 (’iddo’).

2. Un levit din familia lui Gherşon, 1 Cronici 6:21 (MT 6:6, ‘iddo), numit Adaia în 6:41 (MT 6:16).

3. Căpetenie tribală din secţiunea de E a lui Manase, 1 Cronici 27:21 (yiddo).

4. Un văzător şi profet citat ca o sursă pentru Cronici, în 2 Cronici 9:29 (ye’di, Qere’ ye’do); 12:15 şi 2 Cronici 13:22 (‘iddo).

5. Bunicul („tatăl" în Ezra) profetului Zaharia, Zaharia 1:1, 7 (‘iddo); Ezra 5: l; 6:14 (‘iddo‘).

6. Unul dintre cei care s-au făcut vinovaţi de căsătorii mixte, Iadai în Ezra 10:43 (yiddo sau yadday).

7. Capul uneia dintre familiile preoţeşti care s-au întors la Ierusalim împreună cu Zorobabel, Neemia 12:4 (‘iddo’); 12:16 (‘iddoy’).

J.G.B.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: