iesleIESLE. Locul unde se pune mâncarea pentru animale în staul sau în grajd (Iov 39:9; Proverbe 14:4; Isaia 1:3). Termenul gr. phatne are înţelesul mai general de „despărţitură în grajd" (Luca 13:15) şi este folosit în LXX pentru a traduce diferite cuvinte ebr., ‘urwa, „despărţitură în grajd" (2 Cronici 32:28), repet (Habacuc 3:17), ’ebus (Iov 39:9; Proverbe 14:4; Isaia 1:3). În NT apare în Luca 2:7, 12,16; 13:15.

Sunt cunoscute iesle şi în alte ţări în afară de Palestina. În Palestina grajdul sau staulul era lângă casa stăpânului şi în grajd se afla o iesle. Grajdurile de la *Meghido, care sunt datate în vremea dinastiei lui Omri, aveau drept iesle nişte blocuri de calcar scobite. Tradiţia creştină susţine că Isus S-a născut într-o peşteră din apropierea Betleemului. În acest caz se poate ca ieslea să fi fost scobită în peretele de piatră.

J.A.T.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: