IoasIOAS (ebr. yo’as, yeho’as, „Iahve a dat").

1. Tatăl lui *Ghedeon; un membru al clanului Abiezer, din tribul lui Manase, care locuia la Ofra (Judecători 6:11-32). Era un închinător al lui Baal şi avea propriul său altar şi *Aşera (stâlpul Astarteii, stâlp idolesc pe care Ghedeon l-a înlocuit cu un altar pentru Iahve (v. 25-27). El le-a spus celor care au vrut să-l apere că Baal poate să se apere singur (v. 31). S-ar putea ca el să-i fi schimbat numele lui Ghedeon în Ierubaal (v. 32).

2. Un războinic din Beniamin care se putea folosi la fel de bine de ambele mâini şi care, deşi era înrudit cu Saul, l-a ajutat pe David în revolta sa (1 Cronici 12:1-3).

3. Un „fiu" al regelui *Ahab la care a fost dus profetul Mica pentru a fi întemniţat după ce l-a supărat pe Ahab prin faptul că a profeţit nefavorabil (1 Împăraţi 22:26; 2 Cronici 18:25 ş.urm.). S-ar putea ca „fiul regelui" să fi fost un titlu oficial şi nu un grad de rudenie.

4. Fiul lui *Ahazia şi al 8-lea rege al lui Iuda (cca. 837-800 î.Cr.). Atunci când Atalia a nimicit familia regală în urma morţii fiului ei Ahazia, mătuşa lui Ioas, Ioşeba, l-a ascuns în Templu timp de 6 ani, sub protecţia soţului ei *Iehoiada, marele preot (2 Împăraţi 11:1-6; 2 Cronici 22:10-12). La vârsta de 7 ani a fost proclamat rege de către Iehoiada, iar Atalia a fost executată (2 Împăraţi 11:7-20; 2 Cronici 23:1-15).

Domnia lui Ioas a durat 40 de ani (2 Împăraţi 12:1), deşi în această cifră s-ar putea să fie incluşi şi cei 6 ani ai domniei lui Atalia. El a reconstruit *Templul cu ajutorul lui Iehoiada (2 Împăraţi 12:5-16; 2 Cronici 24:4-14) dar după moartea lui Iehoiada a permis reintroducerea practicilor păgâne (2 Cronici 24:17-18). Când a fost mustrat pentru faptul acesta de către Zaharia, fiul lui Iehoiada, l-a omorât (2 Cronici 24:20-22). Pentru a opri o invazie siriană condusă de *Hazael, Ioas l-a mituit cu valorile din visteria Templului (2 Împăraţi 12:18-19). Ioas a fost omorât într-un complot urzit de demnitarii lui ca să-l înlocuiască (2 Împăraţi!2:21-22; 2 Cronici 24:25-26).

5. Fiul lui *Ioahaz; al 12-lea rege al lui Israel - a domnit 16 ani (cca. 801-786 î.Cr.; 2 Împăraţi 13:10). În timpul domniei sale Israelul a fost supus la presiuni externe din trei direcţii. O stelă a lui Adad-Nirari III de la Rimah afirmă că acesta a primit tribut de la „Iu’usu Samariteanul" în 796 î.Cr. (S. Page, Iraq 30, 1968, p. 139 ş.urm.; cf. A. Malamat, BASOR 204, 1971, 37 ş.urm., cu privire la citirea numelui). Arameii l-au asuprit, dar cu toate acestea a reuşit să recucerească de la ei un teritoriu care fusese pierdut anterior (2 Împăraţi 13:22-25). Ioas a fost ajutat în acest efort de bătrânul Elisei (v. 14-19). El l-a provocat de asemenea pe *Amaţia, regele lui Iuda, pe care l-a înfrânt. El a jefuit Ierusalimul şi a luat prizonieri pentru a se asigura de o comportare bună din partea populaţiei cucerite (2 Împăraţi 14:8-14; 2 Cronici 25:17-24).

BIBLIOGRAFIE
A. Malamat în POTT, p. 145 ş.urm.

D.W.B.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: