ispăşire (expiere, îmbunare)ISPĂŞIRE (EXPIERE, ÎMBUNARE). Acest termen nu apare în traducerea românească, dar în unele traduceri moderne este întâlnit în loc de „jertfă de ispăşire" în pasaje cum este, de ex. 1 Ioan 4:10. Se ridică obiecţii la termenul „jertfă de ispăşire" pe temeiul că ar însemna împăciuirea sau îmbunarea unui Dumnezeu mânios, o idee care nu este întâlnită în Scriptură. Din această cauză este folosit termenul „expiere". Totuşi, problema nu este chiar aşa de simplă. Expierea propriu-zisă are ca obiect un lucru. Putem expia o infracţiune sau un păcat. Jertfa de ispăşire (engl. „propitiation") este un termen personal. Noi ispăşim o persoană şi nu un păcat (totuşi, nu a trebui să trecem cu vederea faptul că în Biblie acest termen are uneori ca obiect „păcatul", în sensul de „a face ispăşire cu privire la păcat"). Dacă ne gândim că relaţia noastră cu Dumnezeu este în esenţă o relaţie personală, nu putem înlătura ideea de jertfă de ispăşire. Cei care propun folosirea termenului „expiere" trebuie să răspundă la întrebarea: De ce să fie expiat păcatul? Care sunt consecinţele dacă nu are loc expierea? Intervine mâna lui Dumnezeu în acele consecinţe? „Expiere" este un cuvânt folositor numai dacă putem răspunde cu „Nu" la ultima întrebare. Dacă păcatul este un lucru şi poate fi tratat ca un lucru care să fie şters, aruncat de la noi, atunci este corect să vorbim despre expiere. Dar dacă păcatul afectează relaţia omului cu Dumnezeu, dacă relaţia cu Dumnezeu este lucrul primordial, atunci este greu să vedem cum „expierea" ar fi suficientă. De îndată ce ne ocupăm de aspectul personal avem nevoie de un termen cum este „jertfa de ispăşire" (engl. „propitiation").

Prin urmare, se pare că, în ciuda afirmaţiilor încrezătoare ale unora, expierea nu rezolvă dificultăţile noastre. Ideile exprimate în cuvintele traduse de obicei *”jertfă de ispăşire" nu sunt comunicate adecvat prin termenul „expiere" (engl. „expiation").

BIBLIOGRAFIE
C. Brown, NIDNTT 3, p. 151-160.

L.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: