ItamarITAMAR (ebr. ’itamar). Înţelesul numelui este incert, dar ar putea însemna „ţara palmierilor". Cel mai tânăr dintre cei patru fii ai lui Aaron şi Elişeba (Exod 6:23), Itamar a fost ordinat pentru preoţie (Exod 28:1) şi a condus lucrările de construire a cortului (Exod 38:21). În cazul apostaziei lui Nadab şi Abihu el a rămas credincios Domnului în toate lucrurile, cu excepţia jertfei pentru păcat (Levitic 10). El a fost pus peste Gherşoniţi şi Merariţi (Numeri 4:28, 33). Pentru dovezi că Eli era urmaş al lui Itamar, vezi 1 Samuel 14:3; 22:9; 1 Cronici 24:3. Un bărbat numit Daniel, unul dintre urmaşii săi, este menţionat printre cei care s-au întors din exil (Ezra 8:2).

G.W.G.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: