ItureaITUREA (Gr. Itouraia, Luca 3:1). Numele, menţionat alături de *Trahonitis, derivă aproape cu certitudine de la ebr. yetur, un fiu al lui Ismael (Geneza 25:15-16; 1 Cronici 1:31), menţionat de asemenea ca un trib care era în război cu israeliţii de la E de Iordan (1 Cronici 5:19). Nu se ştie aproape nimic despre acest trib până după vremea regelui evreu Aristobulus I (105-104 î.Cr.), despre care se spune că a luptat împotriva itureenilor şi a cucerit o parte din ţara lor (Josephus, Ant. 13.318). După aceea scriitorii clasici (Josephus, Strabo, Pliniu, Dio Cassius etc.) fac aluzie frecvent la ei. Uneori sunt numiţi sirieni, alteori arabi.

Pe vremea cuceririi romane ei erau cunoscuţi ca un trib de jefuitori sălbatici, foarte pricepuţi în folosirea arcului, dar nu erau asociaţi cu nici o regiune geografică precisă. Iturea a făcut parte din teritoriul stăpânit de Irod cel Mare, după a cărui moarte în anul 4 î.Cr. regatul a fost împărţit, iar anumite regiuni inclusiv Trahonitis şi ceea ce s-a numit „casa lui Zeno (sau Zenodorus) din Paneas" au format tetrarhia lui Filip (*TETRARH). Dacă această regiune a fost locuită de itureeni, aşa cum pare probabil, se poate să fi fost cunoscută sub numele de Iturea, deoarece triburile migratoare au dat adesea numele lor la teritoriile noi pe care le-au ocupat. Josephus, când defineşte limitele teritoriului lui Filip, nu menţionează în mod specific Iturea - unii spun că aceasta se datorează faptului că Iturea nu era separată de Trahonitis (Ant. 17. 189).

Prin urmare, cum trebuie interpretată referirea lui Luca: este o formă substantivală sau adjectivală? Se referă la un ţinut sau la un popor? Nu putem avea certitudine deplină. Numele de locuri din această regiune şi din vremea aceasta sunt remarcabile prin flexibilitatea lor şi prin faptul că pot fi alterate, iar adesea avem de-a face cu suprapuneri. Singurul lucru pe care-l putem spune cu certitudine este că Iturea a fost, aşa cum spune W. Manson (Luke în MNTC), „un ţinut deluros din zona munţilor Antiliban, locuit de arabi rătăcitori".

Caligula a dat regiunea lui Irod Agripa I. După moartea acestuia a fost integrată în provincia Siria, fiind administrată de procuratori.

BIBLIOGRAFIE
Articole de W. M. Ramsay şi G. A. Smith în The Expositor 4, 9, 1894, p. 51-55, 143-149, 231-238; E. Schürer, HJP, 1, 1973, p. 561-573; A. H. M. Jones, The Herods of Judaea, 1938, p. 9-11, passim.

J.D.D.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: