AretaARETA. Referinţa din 2 Corinteni 11:32 este făcută la Areta IV Filopatris, ultimul şi cel mai faimos rege *Nabatean care a purtat acest nume (cca 9 î.Cr. la 40 d.Cr.). El a fost confirmat pe tron ca şi rege vasal de către Cezar August, deşi cu oarecare reţineri, întrucât el a ocupat tronul fără permisiunea împăratului. Fiica lui s-a căsătorit cu *Irod Antipa, care a divorţat de ea şi a vrut să se căsătorească cu *Irodiada (Marcu 6:17). Areta i-a declarat război lui Irod şi l-a învins în anul 36 d.Cr. Roma a fost de partea lui Irod, dar expediţia de pedepsire care a fost trimisă sub conducerea lui Vitelius, guvernatorul Siriei, a ajuns numai până la Ierusalim când vestea morţii împăratului Tiberius în anul 37 d.Cr. a dus la abandonarea expediţiei.

Din 2 Corinteni 11:32 pare probabil, deşi foarte surprinzător, că Areta a avut la un moment dat stăpânire asupra Damascului, vechea capitală a Siriei. Se presupune că el a primit cetatea de la Gaius (37-41 d.Cr.) a cărui politică a fost să încurajeze regatele vasale. Nu au fost găsite monede romane emise la Damasc între 34 şi 62 d. Cr. Lipsa unor asemenea monede poate fi semnificativă, sau nu. Se poate ca ocuparea cetăţii de către Areta să fi avut loc cândva între 34 (sau 37) şi 40, sau activitatea acestui „etnarh" se poate să aibă şi altă explicaţie. Referinţa este probabil importantă pentru cronologia paulină, dar pe baza dovezilor pe care le avem în prezent indicaţiile sunt prea incerte şi posibilităţile prea variate ca să ne permită să tragem vreo concluzie. Dacă putem pune semnul de egalitate între împrejurarea din 2 Corinteni 11:32 şi evenimentele din Galateni 1:17-18 şi Faptele Apostolilor 9:23-29, se poate ca această întâmplare să fi avut loc la „3 ani" după convertirea lui Pavel. După părerea unora această posibilitate ar oferi un acord mai bun cu datarea mai timpurie a convertirii apostolului, care pare probabilă pe baza altor dovezi.

E.M.B.G.
C.J.H.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: