Vă recomandăm:

Vă recomandăm:

A B C D E F G H I Î J L M N O P R S Ş T Ţ U V Z

Macpela


MACPELA. Numele acesta se referă la câmpia, la peştera şi la terenul înconjurător pe care le-a cumpărat Avraam ca loc de îngropare pentru soţia sa, Sara (Geneza 23). A fost cumpărat de la Efron, un hetit, cu patru sute de sicli de argint (v. 8-16). Locul este aşezat la E de Mamre (v. 17), în ţinutul Hebronului. Aici a fost îngropat mai târziu Avraam (Geneza 25:9), Isaac şi Rebeca (Geneza 49:31) şi Iacob (Geneza 50:13).

Cuvântul în ebr. (hammakpela) denotă că numele are o oarecare semnificaţie, iar în greacă (to diploun, „dublul, dubla") se consideră că ar descrie forma peşterii din Geneza 23:17 (LXX). Faptul că în Faptele Apostolilor 7:16 apare Sihem în loc de Hebron se poate datora naturii concise a acestei cuvântări, care iniţial a amintit şi de înmormântarea lui Iosif la Sihem.

Locul care se atribuie astăzi acestei peşteri-mormânt (60m x 34m) încorporat în partea de S a Hebronului numită Haram al-Halil, este venerat de evrei, de creştini şi de musulmani. Ca o măsură de vigilenţă este îngrădită cu ziduri de piatră, probabil opera lui Irod, cu toate că vârsta antică a peşterii n-a fost verificată de către arheologi. Monumentul ridicat în amintirea Sarei se mai vede şi astăzi printre alte monumente, în moscheea care este aşezată deasupra peşterii (vezi Vincent, Mackay şi Abel, Hébron, le Haram al Khalil, 1923).

Se credea că în legile Asiriei Mijlocii şi ale hetiţilor se găsesc informaţii foarte vechi (înaintea anului 1200 î.Cr.) cu privire la anumite aspecte detailate ale cumpărării de către Avraam a Macpelei (Geneza 23, BASOR 129, 1953, p. 15-23), dar această afirmaţie este acum contestată (JBL 85, 1966, p. 77-84).

D.J.W.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: