MalchiaMALCHIA. ("Yah este împărat"). Acesta este un nume obişnuit în VT. A fost numele următorilor:

1. Un descendent de al lui Gherşom şi strămoş al lui Asaf (1 Cronici 6:40);

2. Un preot, tatăl lui Paşhur (1 Cronici 9:12; Ieremia 21:1);

3. Căpetenia unei case preoţeşti (1 Cronici 24:9), poate acelaşi cu 2.;

4., 5., 6. sunt trei israeliţi care în perioada post exilică şi-au luat neveste ne-evreice (Ezra 10:25,31). În 1 Ezdra 9:26,32 aceştia sunt numiţi Malchia, Asibias şi Malchia;

7. „Fiul lui Recab", care a dres poarta gunoiului (Neemia 3:14);

8. „Fiul argintarului", probabil acelaşi cu 4., 5., 6. sau 7., care au ajutat la repararea zidului (Neemia 3:31).

9. Unul care a stat alături de Ezra când acesta citea Legea (Neemia 8:4);

10. Unul care a pecetluit legământul, poate acelaşi cu 9. (Neemia 10:3);

11. Un preot care a luat parte la sfinţirea zidurilor (Neemia 12:42), poate acelaşi cu 9. şi/sau 10.

12. Proprietarul gropii în care a fost întemniţat Ieremia şi poate un membru al familiei regale (Ieremia 38:6).

J.D.D.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: