MalhuMALHU. (în gr. Malchos din ebr. melek, „împărat"). Slujitorul marelui preot, căruia i-a tăiat Petru urechea atunci când Isus a fost arestat în Grădina Ghetsimani (Matei 26:51; Marcu 14:47; Luca 22:50; Ioan 18:10). Numai Ioan menţionează numele acestui bărbat, confirmând prin aceasta că-l cunoştea bine pe marele preot Caiafa şi pe cei din casa lui (vezi Ioan 18:15); şi numai Luca (22:51), cu interesul pe care-l manifesta pentru problemele medicale, menţionează despre vindecarea urechii. Malhu este un nume arab obişnuit în inscripţiile nabateene şi cele din Palmyra.

J.D.D.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: