OnisiforONISIFOR. În a 2-a Epistolă a lui Pavel către Timotei, scrisă la Efes, apostolul trimite salutări casei lui Onisifor (4:19), şi se roagă ca Domnul să-Şi verse îndurarea peste casa lui şi să găsească îndurare de la Domnul în ziua mare a judecăţii. Acest creştin care era un prieten adevărat, a adus deseori mângâiere apostolului în necazurile acestuia şi s-a străduit să-l caute până l-a găsit la Roma, unde Pavel era în închisoare. Pavel face observaţia că, din acest punct de vedere, comportamentul lui s-a deosebit cu totul de cel al creştinilor din Asia care l-au părăsit pe Pavel când acesta atrecut prin ceasul încercării. Ca şi Onisim, Onisifor a trăit aşa cum îi era şi numele, care se traduce prin „aducător de profit". Apostolul îi aduce aminte lui Timotei că el ştie mai bine decât Pavel însuşi despre multele servicii pe care le-a făcut Onisifor creştinilor care au locuit în Efes (1:16-18).

BIBLIOGRAFIE
E.E. Ellis, NTS 17, 1970-71, p. 437-452, „Paul and his Co-Workers" - iar în ceea ce priveşte sugestia că Onisifor a jucat un rol important în strângerea de ajutoare din Galatia, şi că amplasamentul geografic al celor scrise în 2 Timotei 1:16-18 este Antiohia Pisidiei, nu Roma, vezi F. J. Badcock, The Pauline Epistles, 1937, în special p. 150-158.

Problemele legate de amintirea lui Pavel cu privire la posibilitatea ca Onisifor să fi fost sau să nu fi fost mort în momentul în care a fost scrisă porţiunea din 2 Timotei 1:18, sunt discutate de D. Guthrie (TNTC, 1957) şi de J.N.D. Kelly (Harper-Black, 1963) ad loc.

R.V.G.T.
R.P.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: