patimăPATIMĂ.

1. În Faptele Apostolilor 1:3; 17:3; şiEvrei 13:12, „patimă" este traducerea cuvântului pathein şi se referă la suferinţaşi moartea lui Cristos Acest sens al cuvântului mai este folosit şi astăzi, în alte pasaje, acelaşi cuvânt este tradus cu „a suferi", „suferinţă" (de ex. Luca 17:25; 24:26; etc).

2. În Faptele Apostolilor 14:15 şi Iacov 5:17, VA traduce termenul gr. homoiopathes cu „patimă". Traducerea VSR „de o natură asemănătoare" = „sortiţi aceloraşi patimi/suferinţe", ne dă sensul pe care-l deţine cuvântul în greacă.

3. În sensul negativ al cuvântului, „patimă" este traducerea lui pathos din Romani 1:26; Coloseni 3:5; 1 Tesaloniceni 4:5 (în NT acest cuvânt are întotdeauna sensul de „poftă rea") şi a lui pathemata din Romani 7:5 şi Galateni 5:24 (un cuvânt care de obicei are sensul de „suferinţă"). VSR îl foloseşte de 15 ori pentru a traduce cuvântul grecesc epithymia, „dorinţă, dorinţe" în sensul negativ al cuvântului (*POFTĂ).

P.E.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: