Patros, patrusimiPATROS, PATRUSIMI. Apare sub numele Miţraim (Egipt), în Geneza 10:14; 1 Cronici 1:12. În egipt. Patros este p’ t’-rs(y), „ţara de la miazăzi", adică Egiptul de Sus, valea Nilului care se întinde pe direcţia N-S, între Cairo şi Asuan. Numele este atestat în inscripţiile asiriene, ca Paturisi. Astfel, termenii Miţraim pentru Egipt, în special pentru Egiptul de Jos, Patros pentru Egiptul de Sus şi *Cuş pentru „Etiopia" (partea de N a Sudanului) apar în această ordine geografică semnificativă atât într-o prorocie a lui Isaia (11:11) cât şi într-o inscripţie de mai târziu a lui Esar-Hadon, împăratul Asiriei, care se mai numeşte pe sine „împărat al ţărilor Musur, Paturisi şi Cuş". În mod similar, şi Ieremia identifică Patrosul cu Egiptul (Ieremia 44:15), mai exact cu Egiptul de Sus, făcând distincţie între acesta şi cetăţile (sau ţinutul) Egiptului de Jos (Ieremia 44:1). Patros mai apare ca denumire pentru Egiptul de Sus şi ca ţara de baştină a poporului egiptean, în Ezechiel 29:14; 30:14.

K.A.K.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: