piaţă, târg


PIAŢĂ, TÂRG. În VT acest cuvânt traduce cuv. ebr. ma’arab, „mărfuri", în Ezechiel 27:13, 17, 19, 25. În Isaia 23:3, cuvântul este sahar, târg (al Tirului). Ambele cuvinte descriu un centru comercial al unui oraş din Răsărit.

În NT cuvântul folosit este agora, „locul de adunare", locul principal unde se adunau oamenii nu numai pentru negustorie, ci şi pentru întâlniri publice; această piaţă era deseori împodobită cu statui şi colonade. Aici erau aduşi cei bolnavi (Marcu 6:56), aici se jucau copiii (Matei 11:16; Luca 7:32) şi aici se adunau cei care căutau de lucru (Matei 20:3; cf. Faptele Apostolilor 17:5, agoraioi, „gloatele"). În pieţe se salutau oficialităţile, conform rangului social, şi lucrul acesta era plăcut îndeosebi fariseilor (Matei 23:7; Marcu 12:38; Luca 11:43; 20:46), dar ei erau atenţi să îndepărteze orice lucru întinat (Marcu 7:4). Tot aici, în oraşele locuite cu precădere de Neamuri, se ţineau audieri preliminare a unor cauze sau martori (Faptele Apostolilor 16:19; cf. 19:38 ş.urm.) şi discuţii filozofice sau cuvântări religioase, de ex., Pavel în Atena (Faptele Apostolilor 17:17-18). Pentru o descriere din antichitate a acestei agora, cf. Pausanias 1. 2-17; pentru informaţii cu privire la săpăturile arheologice legate de pieţe, vezi Am. Sch. Class. Studs., The Athenian Agora, 1962.

B.F.H.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: