PretoriuPRETORIU. Iniţial cortul comandantului, sau al pretorului şi, în consecinţă, sediul armatei Titus Livius (Livius, 7.12; Cezar, Bellum Civile 1. 76). Cuvântul a ajuns să se refere şi la reşedinţa guvernatorilor de provincie (Matei 27:27; Marcu 15:16; Ioan 18:28, 33; 19:9; Faptele Apostolilor 23:35). Dacă Pavel a scris din Roma, este posibil ca Filipeni 1:13 să se refere la reşedinţa împăratului din Palatinat. Cuvântul nu pare să fi fost folosit pentru tabăra permanentă a gărzilor pretoriene dela Porta Viminalis. Se referă însă uneori la unităţile gărzilor pretoriene (CIL, 5. 2837; 8. 9391), şi indiferent unde a fost scrisă epistola, la Efes sau la Roma, cuvântul este adecvat aşa cum este folosit de Pavel. Detaşamente de pretorenieni au fost trimise în provincii, iar în Roma aceştia aveau în îngrijire prizonierii deţinuţi în închisorile imperiale.

E.M.B.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: