RoşROŞ.

1. În ediţia RV acest cuvânt este întâlnit în titlul numelui lui Gog, care este descris ca şi „prinţul de Roş" (Ezechiel 38:2-3; 39:1). Ediţiile AV, RVmg. şi RSV interpretează termenii ca fiind doar titluri: „căpetenie", „prinţ". Totuşi, numele unui popor sau a unei ţări din N, ca şi Meşec şi Tubal, sunt mai mult probabile. Gesenius a sugerat că se referă la Rusia, însă acest nume nu este atestat în împrejurimi, şi în acest context este puţin probabil să avem de-a face cu un popor atât de îndepărtat, care să fie nominalizat deja atât de timpuriu. Majoritatea comentatorilor urmează teoria lui Delitzsch care identifică termenul Roş cu cel asirian de Rasu la graniţa de NV a Elamului (de ex. în Media).

2. Numele celui de-al şaptelea fiu al lui Beniamin (Geneza 46:21). Septuaginta îl prezintă ca fiu al lui Bela, şi nepot al lui Beniamin; însă vezi listele din Numeri 26:38 ş.urm.; 1 Cronici 8:1-5.

D.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: