SimonSIMON. O formă ulterioară a numelui VT de Simeon (vezi Faptele Apostolilor 15:14, unde Iacov foloseşte forma mai veche; de asemenea 2 Petru 1:1, VRmg, NEB).

1. Principalul ucenic şi apostol al lui Isus, care era fiul lui Iona (sau Ioan) şi fratele lui Andrei. Isus i-a dat numele de *Petru.

2. „Canaanitul" (Matei 10:4; Marcu 3:18, VA). „Canaanit" nu poate însemna aici un locuitor din Canaan, nici nu poate reprezenta pe unul care locuişte în Cana. Ar trebui mai degrabă tradus *cananean (VR, VSR), un adept al partidei cunoscută ulterior drept partida *zeloţilor şi tradus astfel de Luca (Luca 6:15; Faptele Apostolilor 1:13). Dacă Simon a fost un zelot în sens politic sau religios este o problemă de discutat.

3. Unul dintre fraţii Domnului nostru (Matei 13:55; Marcu 6;3).

4. Un lepros din Betania în a cărui casă capul lui Isus a fost uns cu mir (Matei 26:6; Marcu 14:3), probabil înrudit cu *Marta, *Maria şi *Lazăr (vezi J. N. Sanders, „Those whom Jesus loved", NTS 1, 1954-5, p. 29-41).

5. Un om din Cirena care a fost silit să ducă crucea lui Isus (Marcu 15:21), posibil Simeon (în vers. Cornilescu „Simon"; n.tr.) din Faptele Apostolilor 13:1 (*RUF).

6. Un fariseu în casa căruia picioarele lui Isus au fost spălate cu lacrimi şi unse (Luca 7:40). Unii erudiţi îl egalează pe acest Simon cu cel de la punctul 4. şi consideră istorisirile drept una şi aceeaşi; ele sunt însă izbitor de diferite în detaliile lor (*Maria).

7. Simon Iscarioteanul, tatăl lui Iuda Iscarioteanul (Ioan 6:71; 12:4; 13:2).

8. *Simon Magul.

9. Un tăbăcar în Iope în casa căruia a fost găzduit Petru (Faptele Apostolilor 9:43).

F.S.F.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: