TamuzTAMUZ. Zeitatea al cărei cult era caracterizat prin jertfe rituale şi bocete. Într-o vedenie Ezechiel a văzut femei şezând la poarta de N a *Templului din Ierusalim, jelindu-l pe Tamuz (8:14). Cultul lui Tamuz este puţin cunoscut şi nu se ştie nicidecum dacă jelirea pentru acest zeu avea loc în luna a 4-a a *calendarului babilonian, lună care purta numele lui.

Tamuz a fost un păstor şi un domnitor sumerian antediluvian care s-a căsătorit cu zeiţa *Iştar. Când el a murit ea l-a urmat în lumea subpământeană pentru a încerca să-l elibereze, iar fertilitatea a încetat pe pământ. S-a crezut cândva că moartea şi învierea lui Tamuz a fost reflectată în dispariţia vegetaţiei în luna iunie şi renaşterea ei în primăvara următoare.

Totuşi, din dovezile textuale se pare că este mai probabil că el nu a înviat (JSS 7, 1962, p. 153), sau că, dacă a înviat a făcut-o numai pentru o jumătate de an când locul său în lumea subpământeană a fost luat de zeiţa Geshtinanna (BASOR 183, 1966, p. 31), sau a fost doar un spirit care a venit împreună cu altele la jertfele funerare pregătite pentru el (JSS 11, 1966, p. 10-15). Scrieri babiloniene redau cântări şi bocete pentru acest zeu, dar spun prea puţin despre venerarea lui. Se pare că Tamuz a avut închinători la Air şi Arad (BASOR 208, 1970, p. 9-13) şi mai târziu în *Fenicia şi Siria unde este povestită o legendă similară despre Adonis (identificat în *Egipt cu Osiris) şi Afrodita, al cărei templu de la Byblos (Ghebal) a fost un centru al cultului în perioada elenistică.

BIBLIOGRAFIE
T. Jacobsen în W. L. Moran (ed.), Towards the Image of Tammuz, 1970, p. 73-103; B. Alster, Dumuzi’s Dream, 1972, p. 9-15; ANET, 1969, p. 637-642.

D.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: