ZeredWadi el-Hesa
ZERED. Un torent de munte (ebr. nahal) sau wadi traversat de israeliţi în cursul călătoriei lor în jurul frontierelor Edomului şi Moabului (Numeri 21:12; Deuteronom 2:13 ş.urm.). În Numeri este menţionat ca un loc de tabără, fapt care este în armonie cu porunca din Deuteronom 2:13 de „a se scula". Identificarea este controversată; probabil că este Wadi el-Hesa, care curge spre Marea Moartă dinspre SE. Comentariile care urmează în Deuteronom 2:14 ş.urm. arată că traversarea acestui torent a fost considerată o etapă importantă în călătorie.

G.T.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: