ZifZIF.

1. Un oraş din S Iudeii, în apropiere de graniţa cu Edomul (Iosua 15:24); probabil că poate fi localizat la al-Zaifa.

Tell Zif
2. Un oraş din ţinutul deluros al lui Iuda (Iosua 15:55), asociat cu David şi Roboam, care l-au fortificat. Este identificat cu Tell Zif, la 7 km SE de Hebron. Este menţionat pe peceţile pentru mânere de ulcioare găsite la *Lachiş şi în alte locuri; probabil că lucrul acesta indică importanţa ca şi centru administrativ al Iudeii în timpul domniei lui Ezechia. Regiunea învecinată era cunoscută ca Pustia Zif.

3. Un bărbat din Iuda (1 Cronici 4:16).

D.F.P.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: