ziduriSistemul de ziduri al Ierihonului
ZIDURI. Ca să-şi zidească primele case, oamenii au folosit orice pietre disponibile şi bulgări de noroi nears, cărora le dădea o formă aproximativă, de ex. Jarmo în partea de E a Iraqului (Antiquity 24, 1950, p. 185-195), Ierihon (PEQ 88, 1956, straturile X-XI). În Palestina, peste temeliile de piatră se clădeau adesea ziduri de cărămidă. Uriaşele ziduri ale cetăţilor de pe la mijlocul celui de-al 2-lea mileniu î.Cr. constau dintr-o fundaţie de piatră foarte puternică care conţinea o fortificaţie în pantă ce era la rândul ei netezită cu un strat ăe mortar şi din pereţi groşi de cărămidă, care uneori conţineau încăperi în ei (pentru informaţii cu privire la zidurile Ierihonului, vezi ANEP, no. 715; PEQ 84, 1952, stratul XVI. 1; vezi de asemenea P-J. Parr, ZDPV 84, 1968, p. 18-45).

Zidărie cu grinzi din lemn
În zidurile de cărămidă se încorporau în mod frecvent grinzi de lemn; în Egipt, cel puţin, acest lucru avea rolul de a preveni deformarea zidului datorită uscării structurii de cărămidă ce era făcută din lut nears, cât şi pentru a lega întreaga structură (Petrie, Egyptian Architecture, p. 9). În Asia Mică, în regiunea Mării Egee şi în Siria, grinzi de felul acesta erau introduse în mod obişnuit în fundaţiile de piatră, sub pereţii de cărămidă sau piatră sau în ei (R. Naumann, Architektur Kleinasiens, 1955, p. 83-86, 88-104, şi fig. 63-66, 72-89) - şi la fel în casele din sec. al 14-lea şi al 13-lea î.Cr., în Ugaritul canaanit (Schaeffer, Ugaritica, 1, 1939, stratul 19, cu p. 92-96 şi fig. 90). Se pare că în 1 Împăraţi 6:36; 7:12, se face aluzie la această utilizarea antică şi foarte răspândită a construcţiilor în care cărămida era zidită pe lemn, iar lemnul era aşezat pe piatră. Textul se referă la clădirile pe care le-a zidit Solomon în Ierusalim. Această tehnică a fost inaugurată de fapt în cetatea israelită Meghido, în timpul lui Solomon sau al lui Ahab (Guy, New Light from Armageddon, Oriental Institute Communication No. 9, 1931, p. 34-35; cf. clădirile australe în cartea lui Heaton, Everyday Life in Old Testament Times, 1956, fig. 106, alături de p. 207. Vezi de asemenea, H.C. Thomson, PEQ 92, 1960, p. 57-63).

(*ARTE ŞI MESERII; *CĂRĂMIDĂ; *FORTIFICAŢII ŞI TEHNICA ASEDIERII; *CASĂ.)

A.R.M.
K.A.K.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: