Abel (2)


ABEL. Element din numele unor locuri, mai ales în Transiordania. Traducerea tradiţională „pajişte" nu este certă şi Baumgartner (KB, p. 7) preferă traducerea „pârâu, curs de apă", prin comparaţie cu termenii ebraici ubal, yubal, yabal. „Abel" din TM, în 1 Samuel 6:18 (cf. AV) este probabil o eroare textuală şi ar trebui înlocuit cu „eben = piatră" (cf. LXX şi traducerile moderne). În 2 Samuel 20:18 „Abel" reprezintă „Abel-Bet-Maaca" (v. 14-15), iar în 2 Cronici 16:4 (text alterat?) Abel-Maim pare să fie acelaşi loc (cf. 1 Împăraţi 15:20). Poziţia exactă pentru Abel-Miţraim „dincolo (sau „lângă, în NEB) de Iordan" (Geneza 50:11) şi pentru Abel-Cheramim (Judecători 11:33; undeva în ţara lui Amon) nu este cunoscută, dar vezi referirea lui Skinner şi Kidner la Geneza 50:11, şi LOB, p. 243, 371, penau localuri posibile.

G.I.D.

Cele mai citite articole: