AcorACOR (în ebr. akor). Valea din apropiere de Ierihon unde a fost executat *Acan. Potrivit tradiţiei iudaice şi creştine este situată la N de Ierihon (Eusebius, Onom. 18, 84; J.T. Milik, Discoveries in the Judaean deşert, 1962, voi. 3, p. 262), probabil la V de Nu’eima. Dacă este aşa, Iosua 15:7 se referă la o altă vale, la S de graniţa dintre Iuda şi Beniamin; o poziţie geografică probabilă este el-Buquei a (GTT, p. 137,139, 271- L. E. Stager, RB 81, 1974; p. 94-96; Milik, Cross, BASOR 142, 1956, p. 17; vezi *SECACA). Un loc la V de Qilt a fost sugerat pe baza presupunerii că Iosua 7 şi 15 vorbesc despre acelaşi loc, dar locul nu se potriveşte cu nici una din descrieri, Isaia 65:10; Osea 2:15 probabil că sunt mai clare dacă se face referire la un loc aşezat la V de Nu’eima.

J.P.U.L.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: