AczibACZIB.

1. O cetate port din Canaan, repartizată seminţiei lui Aşer (Iosua 19:29), dar pe care aceştia nu au ocupat-o niciodată (Judecători 1:31). Este cucerită de Sanherib în 701 î.Cr. (ANET, p. 287) şi identificată cu oraşul modern ez-Zib, la 14 km N de Acco (Acre).

2. O cetate din Iuda (Iosua 15:44), în Şefela (deşertul din S). Probabil este cetatea Chezib din Geneza 38:5; cucerită de Sanherib (cf. Mica 1:14); a fost identificată de unii tentativ cu localitatea modernă Tell el-Beida.

D.W.B.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: