AdramelecADRAMELEC.

1. Un zeu adus din *Sefarvaim la Samaria, unde coloniştii îi jertfeau copii (2 Împăraţi 17:31). Între încercările de a identifica numele lui este şi ’ddr mlk, „Regele (sau Molec) este puternic". Nu este necesar să schimbăm ortografia pentru a citi Adad-Malik.

2. Unul dintre fiii lui Sanherib, fratele lui Şarezer, care l-a omorât pe tatăl lor în 681 î.Cr. (2 Împăraţi 19:37; Isaia 37:38). Acest eveniment este înscris şi în Cronica babiloniană, fără a da numele fiului (DOTT, p. 70-73). Un nume semitic apusean pentru unul dintre fii este probabil, întrucât soţia lui Sanherib, Naqi a-Zakutu a fost de origine semitică apuseană; cf. numele ‘drmlk, rege în Byblos, de pe o monedă fen. din sec. 4 î.Cr.

D.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: