AdulamADULAM. Cetate canaanită din Iuda (Iosua 12:15); fortificată de Roboam (2 Cronici 11:7); menţionată de Mica (Mica 1:15) şi populată după exil (Neemia 11:30). Identificată cu Tell esh-Sheikh Madhkur (Horvat Adullam), la jumătatea drumului între Ierusalim şi Lachiş, locul este asociat de obicei cu peştera în care s-a ascuns David când era urmărit de Saul (1 Samuel 22:1).

J.W.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: