Afec, AfecaAFEC, AFECA (în ebr. apeq (a), „fortăreaţă"). Nume dat câtorva locuri din Palestina.

1. Iosua 13:4. Delimitează ţinutul care urma să fie cucerit înspre N. Probabil Afqa, la NE de Beirut, la izvoarele râului Nahr Ibrahim (BDB; Abel, Géographie de la Palestine, p. 247; LOB, p. 217). Alţi plasează cetatea aceasta la Ras el-Ain (cf. GTT, p. 110).

2. Iosua 12:18; 1 Samuel 4:1- 29:1. Cetatea numită mai târziu *Antipatris, în prezent Ras el-Ain, în ebr. Tel Afeq, la izvoarele râului Nahr el-Auga (Iarcon, Iosua 19:46), pe drumul principal care ducea în Egipt . Menţionată de Tuthmosis III, Amenophis II, Pamesses II şi III, probabil şi în Textele execrative. Esar-Hadon menţionează ‘Apku în ţinutul Samariei; apare de asemenea în scrisoarea aramaică a lui Adon, c. 600 î.Cr. (vezi ANET, 242, 246, 292, 329). Excavaţiile efectuate de Universitatea din Tel Aviv începând din 1972 au scos la lumină vestigii importante din ultima parte a epocii bronzului şi din perioada filisteană.

3. Iosua 19:30; Judecători 1:31 (Afic). În ţinutul lui Aşer, oraşul modern Tell Kurdaneh, în evr. Tel Afeq, la izvoarele râului Nahr Na’amein care se varsă în Golful Haifa.

4. 1 Împăraţi 20:26, 30; 2 Împăraţi 13:17. Fiq sau Afiq, la izvorul râului în Wadi (Fiq), la E de Marea Galileii, se poate să fi păstrat numele; locul este En-Gev, o aşezare pe ţărmul mării (LOB, p. 304, n. 60).

5. Iosua 15:53 (Afeca). Cetate la SV de Hebron, fie Chirbet ed; Darrame (A. Alt, Palästinajahrbuch, 28, p. 16 ş.urm.) fie Chirbet Kana an (Abel, op. cit., p. 247).

A.R.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: