agaghitAGAGHIT. Adjectiv aplicat lui Haman în Estera 3:1, 10; 8:3,5; 9:24. Josephus (Ant. 11.209) spune că a fost amalecit, probabil un urmaş al lui *Agag, pe care l-a cruţat Saul (1 Samuel 15). Mardoheu, care a dus la căderea lui Haman, a fost un urmaş al lui Chiş, la fel ca şi Saul (Estera 2:5; 1 Samuel 9:1). LXX foloseşte Bougaios (înţelesul este obscur) în Estera 3:1, şi Makedon (Macedonian) în 9:24; în alte locuri omite adjectivul.

J.S.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: