Alexandru


ALEXANDRU. Un nume obişnuit în culturile heleniste. Adoptarea larg răspândită de către evrei nu a fost pe placul multor rabini stricţi şi a dat naştere la o poveste amuzantă care spune că la cererea lui Alexandru cel Mare ca să fie ridicată o statuie de aur în Templu, s-a răspuns cu propunerea ca în schimbul ridicării acestei statui, toţi băieţii născuţi în anul acela să fie numiţi Alexandru (vezi E. Nestle, ExpT 10, 1898-99, p. 527). Frecvenţa cu care apare numele este reflectată în NT.

1. Fiul lui Simon din Cirena (*RUFUS).

2. Membru al familiei marilor preoţi, necunoscut din alte documente afară de Faptele Apostolilor 4:6.3. Un om care a dorit să fie purtătorul de cuvânt al intereselor evreieşti în răscoala de la Efes (Faptele Apostolilor 19:33 ş.urm.). Se pare că intenţia lui a fost să separe comunitatea evreiască obişnuită de creştinii care produceau tulburare: antisemitismul gloatei, însă, nu i-a permis să vorbească.

4. Un învăţător cu învăţături morale periculoase (1 Timotei 1:20), pe care Pavel „l-a dat pe mâna Satanei" (*IMENEU).

5. Un duşman înfocat a lui Pavel şi al Evangheliei (2 Timotei 4:14 ş.urm.), acţionând după câte se pare în zona Efes şi Troa (întrucât Timotei a fost avertizat să se păzească de el). Are el ceva de a face cu arestarea lui Pavel în Efes? El a fost căldărar (cuvântul acesta era folosit pentru a-i desemna pe toţi acei care lucrau metalele), deşi unii susţin că numele este de fapt un nume propriu „Alexandru Calceus". Când Pavel adaugă „Domnul îl va pedepsi pentru faptele sale" timpul verbului arată că este vorba de o prezicere şi nu de un blestem.

Cei care identifică persoanele menţionate de noi la punctul 3 şi 5 (de ex. P.N. Harrison, Problem of the Pastoral Epistles, 1921, p. 11 ş.urm.) pot aduce ca argument faptul că Alexandru se afla în Efes, că acolo a început răscoala meşterilor argintari şi că Alexandru este prezentat în Faptele Apostolilor 19:33 ca şi când ar fi bine cunoscut; dar în textul acela nu este nici un element care să indice împotrivirea pe care o găsim descrisă în 2 Timotei 4:14. Nu pot fi aduse argumente împotriva identificării punctelor 4 şi 5; dar persoanele descrise la punctele 3 şi 4 nu pot fi identice deoarece ultimul dintre ei pretindea că este creştin.

A.F.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: