Amon (1)


AMON (1). Fiul lui Manase, Amon a domnit 2 ani peste Iuda (2 Împăraţi 21:19-26; 2 Cronici 33:21-25). Înainte ca domnia sa să fie scurtată prin asasinarea lui, el a dovedit clar că acceptă întru totul idolatria crasă din primii ani de domnie ai tatălui său. Nu se cunoaşte exact ce motive i-au inspirat pe asasinii lui, dar faptul că, la rândul lor, şi ei au fost omorâţi de către „popor" sugerează că Amon a fost victima unei intrigi de la curte şi al unei răscoale populare.

J.C.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: