Apele (Apelles)APELE (APELLES). Un credincios încercat din Roma căruia Pavel îi transmite salutări (Romani 16:10). Lightfoot (Philippians, p. 174) a găsit numele acesta care era adoptat adesea de către evrei (cf. Horace, Sat. 1.5,100) în cercurile casei imperiale; Lagrange in loc. remarcă existenţa unui Apelles contemporan cu Pavel în CIL, VI, 9183, probabil un creştin. Unele MSS conţin numele „Apelles" (Apele) în loc de „Apollos" (Apolo) în Faptele Apostolilor 18:24; 19:1, probabil datorită presupunerii lui Origen care credea că este posibil ca aceste două persoane să fi fost identice.

A.F.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: