Ar


AR. Cetatea cea mai importantă din Moab, la E de Marea Moartă, în apropiere de râul Amon (vatra ei este necunoscută). Unele lucruri despre istoria veche a cetăţii le-au fost cunoscute evreilor din cronicile ce se găsesc în Cartea războaielor Domnului (Numeri 21:15) şi din proverbele populare (Numeri 21:28). Se pare că Isaia a avut acces la scrieri similare (Isaia 15:1). În stadiile mai avansate ale rătăcirii prin pustie, evreilor li s-a interzis să-i alunge pe moabiţidin cetatea lor ca să o ocupe şi să se stabilească acolo, deoarece aceasta nu era ţara pe care Domnul Dumnezeul lor le-a dat-o lor (Deuteronom 2:9,18, 29; LXX „Seir").

R.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: