ArpacşadARPACŞAD (în ebr. ’arpaksad; LXX şi NT Arphaxad). Un fiu al lui Sem (Geneza 10:22; 1 Cronici 1:17,24), care s-a născut la doi ani după potop (Geneza 11:10). În MT se afirmă că el a fost tatăl lui Şela, care s-a născut când el avea 35 de ani (Geneza 10:24; 11:12; 1 Cronici 1:18, 24; LXX şi Pentateuhul Samaritean dau aici 135 de ani), dar unele MSS ale LXX interpun pe Cainon între Arpacşad şi Şela, şi este evident că acest text a fost folosit de Luca 3:36. Arpacşad a trăit în total 438 de ani (Geneza 11:13; LXX dă 430, iar Pentateuhul Samaritean dă acelaşi total deşi numerele componente sunt diferite). Au fost emise câteva teorii cu privire la identificarea numelui, cele mai bine cunoscute făcând legătura cu Arraphu din inscripţiile cuneiforme, numele gr. Arrapachitis, de la care derivă probabil numele modern Kirkuk. Alte teorii consideră că sfârşitul numelui, -ksad, este o formă alterată a cuvântului (kesed, kasdim), *„Caldeeni", şi de aceea susţin că ar fi legat de S Mesopotamiei. A fost sugerată şi o etimologie iraniană, şi în acest context trebuie menţionat că în Apocrife (Iudit 1:1) se spune că un oarecare Arpacşad (cf. LXX Arphaxad) a domnit peste Mezi al Ecbatana. Această carte, însă, este în mare măsură o ficţiune şi în absenţa unui original ebraic nu avem nici o garanţie că este vorba despre acelaşi nume. De aceea, numele continuă să fie necunoscut în afara Bibliei.

BIBLIOGRAFIE
J. Skinner, ICC, Genesis, 1930, p. 205, 231, 233; W. F. Albright, JBL 43, 1924, p. 388-389; W. Brandenstein, în Sprachgeschichte und Wortbedeutung: Festschrift Albert Debrunner, 1954, p. 59-62; iar pentru o altă teorie, G. Dossin, Muséon, 47, 1934, p. 119-121; KB, p. 87.

T.C.M.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: