bancă, bancherBANCĂ, BANCHER. În Israel nu a existat nici o bancă, în sensul unei instituţii pentru păstrarea banilor unor persoane particulare sau pentru acordarea de împrumuturi comerciale. Pentru păstrarea în siguranţă a lucrurilor de valoare, oamenii le îngropau (Iosua 7:21) sau le dădeau în grija unui vecin (Exod 22:7). Comerţul a rămas în mare măsură un monopol regal (2 Samuel 5:11; 1 Împăraţi 10:14-29; cf. 2 Cronici 20:35 ş.urm.). Palatul şi Templul erau locuri de depozitare a avuţiei naţionale (1 împ, 14:26); ulterior şi proprietăţi particulare au fost depuse în temple pentru a fi păstrate în siguranţă (2 Macabei 3:6, 10 ş.urm.). Un sistem bancar a existat în statul Babilon încă din anul 2000 î.Cr., dar evreii nu l-au folosit decât după Exil. Schimbătorii de bani din Matei 21:12; Marcu 11:15; Ioan 2:14-15 schimbau banii romani în monede de o jumătate de siclu, acceptate la Templu (Matei 17:24). Textul din Matei 25:27 (Luca 19:23) se referă la un om care a împrumutat bani altora.

A.E.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: