balaurBALAUR. În VT sunt două cuvinte ebr. traduse cu „balaur" de VA.

1. tan, tradus în VSR „şacal". Apare întotdeauna la plural, de obicei la masculin (tannim: Iov 30:29; Psalmul 44:19; Isaia 13:22; 34:13; 35:7; 43:20; Ieremia 9:11; 10:22; 14:6; 49:33; 51:37; Ezechiel 29:3; Mica 1:8), dar o dată apare la feminin (tannot: Maleahi 1:3). În Plângerile 4:3 apare forma tannin, dar probabil că este tan, cu terminaţia rară de plural -in (aşa cum se găseşte pe Piatra Moabită), şi nu se încadrează în articolul 2. de mai jos.

2. tannin. Un cuvânt al cărui înţeles este incert şi probabil că nu este înrudit cu tan. Este tradus „balaur" „peşti mari" (Geneza 1:21; Iov 7:12, „balaur de mare") şi „şarpe" (Exod 7:9-10, 12), acest ultim cuvânt fiind o traducere satisfăcătoare a pasajului din Exodul şi acelaşi sens pare să fie în Deuteronom 32:33 şi Psalmul 91:13, poate chiar şi în Neemia 2:13. Celelalte cazuri sunt mai greu de definit. În Geneza 1:21 este evident că termenul se referă la creaturi marine mari, cum sunt balenele, şi acesta s-ar putea să fie sensul în Iov 7:12 şi Psalmul 148:7, deşi, pe baza unui cuvânt arab înrudit unii au sugerat „trombă de apă". În Psalmul 74:13; Isaia 27:1 şi 51:9 s-ar putea să fie vorba de crocodil, şi asocierea cu Egiptul sugerează aceeaşi posibilitate în Ezechiel 29:3; 32:2 şi chiar în Ieremia 51:34. Nici unul dintre aceste sensuri nu poate fi cert, şi în unele contexte termenul s-ar putea referi la o creatură apocaliptică oarecare, cum este în NT drakon, „balaur", folosit în sens figurat despre Satan în Apocalipsa 12-13; 16 şi 20. Cuvântul apare în LXX în special ca traducere pentru tannin.

BIBLIOGRAFIE
G. R. Driver în Z. V. Togan (ed.), Proceedings of the Twenty-Second Congress of Orientalists... Istanbul..., 795), 2, 1957, p. 114-115; A. Heidel, The Babyionian Genesis, 1951, p. 102-105.

T.C.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: