BelşaţarBELŞAŢAR. Domnitorul Babilonului care a fost omorât în timpul cuceririi cetăţii, în anul 539 î.Cr. (Daniel 5). În documentele babiloniene Bel-sar-uşur („Bel a protejat regele/domnia") este numit de tatăl său Nabonid, rege al Babilonului în 556-539 î.Cr. Alte texte dau detalii cu privire la domnia lui Belşaţar şi la preocupările religioase din Babilon şi Sippar până în al 14-lea an al domniei tatălui său. Probabil că el a fost nepotul lui Nebucadneţar al II-lea şi, potrivit Cronicii lui Nabonid, tatăl său i-a „încredinţat armata şi domnia" în cca. 556 î.Cr., în timp ce Nabonid se afla într-o campanie în Arabia centrală, unde a rămas timp de 10 ani. Belşaţar a domnit chiar în statul Babilon. Se poate ca Daniel să dateze evenimentele după anii acestei co-regenţe (Daniel 7:1; 8:1), deşi documentele oficiale au continuat să folosească anii de domnie ai lui Nabonid. O serie de texte juridice datate din anul al 12-lea şi al 13-lea al domniei lui Nabonid includ numele lui Bel-sar-uşur, prinţul moştenitor, în jurăminte speciale. Întrucât o inscripţie din Haran (AS 8, 1958, p. 35-92; ANET, p. 562 ş.urm.) afirmă că exilul lui Nabonid a durat 10 ani, informaţia aceasta ar confirma alte texte, întrucât „regele" care a murit în luna octombrie a anului 539 î.Cr. a fost Belşaţar (Daniel 5:30), iar tatăl său a fost luat prizonier la întoarcerea sa ulterioară în capitală (Xenofon, Cyropaedia, 7. 5. 29-30, nu dă nume). Belşaţar (aram. Belsa’şşar) este numit de asemenea Balthasar (gr. Baruc 1:11-12; Herodot, 1. 188) sau Baltasar (Josephus, Ant. 10. 254).

BIBLIOGRAFIE
R. P. Dougherty, Nabonidus and Belshazzar, Yale Oriental Series 15, 1929; A. K. Grayson, Assyrian and Babylonian Chronicles, 1975, p. 104-111 (pentru Cronica lui Nabonid).

D.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: