Bet-HaranBET-HARAN (Numeri 32:36, trebuie identificat cu Bet-Haram, Iosua 13:27). Locul acesta a făcut parte din teritoriul dat seminţiei lui Gad, aşa că se află la E de Iordan. Probabil că a fost un punct de frontieră puternic pe care l-au construit gadiţii (Numeri 32:36) sau o aşezare existentă pe care ei au fortificat-o (Iosua 13:27) pentru a se apăra pe ei înşişi precum şi vitele lor. Aşezarea aceasta era situată într-o zonă cu păşuni bune (Numeri 32:1), dar era în vale (Iosua 13:27) şi de aceea era lipsită de siguranţa de care se bucurau cei care locuiau în dealurile dincolo de Iordan. Este identificată cu localitatea modernă Tell Iktanu, la 12 km NE de gura de vărsare a Iordanului.

R.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: